سخنان بزرگان درباره ی زن

  • «آرزو دارم کسی به من گفته بود که تنها به این خاطر که دخترم، مجبور نیستم ازدواج کنم»
  • مارلو توماس
  • «برای طرفدار زنان بودن، لازم نیست با مردان مخالف باشید.»
    • جین گالوین لوییس
  • «زن صالحه تاج شوهر خود است اما زنی که خجل سازد مثل پوسیدگی در استخوان‌هایش می‌باشد.»
  • «زیباترین خوی زن ، نجابت اوست »
  • «مردان هستند که هوش را تعریف می‌کنند، مردان هستند که مفید بودن را تعریف می‌کنند، مردان هستند که به ما می‌گویند چه چیزی زیبا است و حتی مردان هستند که به ما می‌گویند که چه چیزی زنانه است.»
  • «مردانیکه بیشتر از حقوق و هنجار زنان پشتیبانی میکنند خود بیشتر از دیگران به نهاد زن میتازند »

 

/ 7 نظر / 24 بازدید
آرتمیس

ایکاش ارد بزرگ نجابت رو در باره مرد هم تعریف میکرد.

الهه

آرتمیس عزیز ارد بزرگ در زمینه ی داستان های تخیلی اصلا مهارت نداشت :)

مهسا

جالب بود مخصوصاً این که زن شاهکار خلقته[چشمک]

(متولد ماه مهر)

[دست]

کابوس

برای طرفدار زنان بودن، لازم نیست با مردان مخالف باشید قابل توجه بعضیا